Urlă lupii, de Viorel Boldiș

Urlă lupii

Sus pe munte, jos la vale,
Urlă lupii lung, cu jale,
Să deştepte, să trezească,
Toată naţia românească.

Clopotele bat în dungă,
Plânsul lor să ne ajungă,
Pe Bucegi Sfinxul învie,
Urlă lupii, Românie!

Unde-s brazii şi stejarii,
Urlă lupii, clopotarii,
Ca să cheme la-nviere
Toţi bărbaţii în putere.

Lung ni-i somnul, jos ni-i glasul,
Tot mai greu ne este pasul,
Ora e tot mai târzie,
Urlă lupii, Românie!

Unde ne sunt patrioţii,
Urlă lupii, jos cu hoţii,
Numa surzii stau şi-ascultă,
Ziua-i scurtă, noaptea-i multă.

E potop şi totuşi arde,
Prin oraş, pe bulevarde,
Ţara doarme şi-i pustie,
Urlă lupii, Românie!